Home Diễn đàn VF 5 Tính năng an toàn được trang bị trên xe điện VinFast VF 5 Plus Trả lời cho: Tính năng an toàn được trang bị trên xe điện VinFast VF 5 Plus

  • Doanh Phạm

    0 VF Points
    Thành viên
    10/12/2022 lúc 14:25

    Cấu tạo của cảm biến tốc độ bánh xe gồm một nam châm vĩnh cửu, cuộn dây và lõi từ. Vị trí lắp cảm biến tốc độ thay đổi theo từng kiểu xe.