Home Diễn đàn VF 5 Tính năng an toàn được trang bị trên xe điện VinFast VF 5 Plus Trả lời cho: Tính năng an toàn được trang bị trên xe điện VinFast VF 5 Plus

  • Doanh Phạm

    0 VF Points
    Thành viên
    10/12/2022 lúc 14:30

    Ngoài EBD, một số hệ thống khác cũng dùng chung các bộ cảm biến này như Hệ thống cân bằng điện tử ESP (Electronic Stability Program) hay hệ thống kiểm soát lực kéo TCS (Traction Control System).