Home Diễn đàn Tin tức Các bạn đã nhận giải thưởng đợt tháng 10 vag dự đoán kết quả WC chưa Trả lời cho: Các bạn đã nhận giải thưởng đợt tháng 10 vag dự đoán kết quả WC chưa

  • Doanh Phạm

    0 VF Points
    Thành viên
    10/12/2022 lúc 14:42

    Tất cả anh em nhận hết rồi mà. Bác chưa có à? Bác gọi lên tổng đài hỏi xem thế nào. Mỗi thành viên VVIP còn được tặng thêm 50triệu vào tài khoản mà!