Home Diễn đàn VF 8 Nói gì khi lần đầu cầm lái VF8 tại sự kiện trải nghiệm xe ? Trả lời cho: Nói gì khi lần đầu cầm lái VF8 tại sự kiện trải nghiệm xe ?

  • Đăng Đỗ Hồng

    0 VF Points
    Thành viên
    10/12/2022 lúc 14:50

    Ôi em cũng ở buổi sự kiện hôm đó nè. Em sẽ phải bớt suy nghĩ về xe điện lại, chứ nghiện quá vợ em đuổi ra ngủ trên xe luôn thì thôi =))))))