Home Diễn đàn Tâm sự Hội xe Vinfast Miền Đông nên đi du lịch tỉnh nào bằng xe điện VF8, VF9 Trả lời cho: Hội xe Vinfast Miền Đông nên đi du lịch tỉnh nào bằng xe điện VF8, VF9

  • Nguyễn Toàn

    0 VF Points
    Thành viên
    10/12/2022 lúc 19:40

    Dao Đỏ và Giáy tiếp đón bạn bè phương xa bằng nông sản cao nguyên tươi ngon, rượu ngô ấm áp và những giai thoại thú vị.