Home Diễn đàn Tâm sự Mẹo bấm xe biển số đẹp ! Trả lời cho: Mẹo bấm xe biển số đẹp !

  • Doanh Phạm

    275 VF Points
    Thành viên VVIP
    11/12/2022 lúc 13:04

    Đúng đấy. Áp dụng cho rất nhiều tình huống luôn. Tiền nhiều muốn gì cũng được. “Tiền nhiều thì được bóc tem, tiền ít thì hàng nát bươm”. Tiền nhiều thì được dùng xe mới, tiền ít chỉ mua được xe cũ nát thôi cụ nhỉ