Home Diễn đàn Đánh giá xe VF5 có vượt trội hơn các đối thủ cùng phân khúc? Trả lời cho: VF5 có vượt trội hơn các đối thủ cùng phân khúc?

  • Dương Thanh Minh

    360 VF Points
    Thành viên VVIP
    11/12/2022 lúc 20:36

    Chi phí tiền điện sạc xe là 484 đồng/km (tính theo mức giá điện sinh hoạt bậc 5 hiện nay là 3.117,4 đồng/kW và mức tiêu hao năng lượng trung bình 13,4 kW/100km (theo chuẩn NEDC).