Home Diễn đàn Hỏi – Đáp VF8 có thể đi du lịch vùng núi cao Tây Bắc được không ? Trả lời cho: VF8 có thể đi du lịch vùng núi cao Tây Bắc được không ?

  • Hien Nguyen

    50 VF Points
    Thành viên
    11/12/2022 lúc 21:01

    Bác xem bài của bác Thọ bên Autobikes ấy, thông tin tìm kiếm khá nhiều, đi lên thiệt dốc thì đi xuống sẽ lợi dốc sạc lại thôi bác. Còn đi dốc thì tất nhiên bác phải tính toán rồi, bác Thọ đi lên Đồng Văn, Mã Pí Lèng tầm 3km/1% nhé.