Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Trong trường hợp xe tự lái được hoàn thiện như phim, các bác có thích không? Trả lời cho: Trong trường hợp xe tự lái được hoàn thiện như phim, các bác có thích không?

  • Đăng Đỗ Hồng

    0 VF Points
    Thành viên
    15/12/2022 lúc 14:50

    Lúc đấy ae chỉ cần lên xe ngủ 1 lúc là xe tự đưa mình đến nơi