Home Diễn đàn VF 5 VF 5 Plus – con xe dễ lựa chọn, ở mức giữa, nâng cấp hơn Fadil, mà giá lại thoải mái hơn VF e34 Trả lời cho: VF 5 Plus – con xe dễ lựa chọn, ở mức giữa, nâng cấp hơn Fadil, mà giá lại thoải mái hơn VF e34

  • Tiểu Yến Trần

    0 VF Points
    Thành viên
    15/12/2022 lúc 15:18

    Em đang đi fadil mà cũng cân nhắc lên con này, bác thấy lên ok ko