Home Diễn đàn Hỏi – Đáp 🚕 Tại sao dòng xe Lux lại không có cửa sổ trời? Trả lời cho: 🚕 Tại sao dòng xe Lux lại không có cửa sổ trời?

 • Bùi Duy Trung

  75 VF Points
  Thành viên VVIP
  20/12/2022 lúc 19:20

  Cửa sổ trời dạng cánh lướt gió

  Ở dòng cửa sổ trời này sẽ kết hợp hai cơ chế nghiêng và trượt trên tấm kính. Thay vì thu vào trần xe, tấm kính của cửa sổ trời sẽ mở ra trên nóc xe, đồng thời chúng hơi nghiêng để thông gió.

  Cửa sổ trời dạng cánh lướt gió sẽ không mở hoàn toàn như cửa sổ trời tích hợp nên chúng sẽ không ảnh hưởng tới độ cao của trần xe.