Home Diễn đàn VF 5 Có anh em nào đi sự kiện trưng bày VF5 Plus vào hôm nay 22/12 ở Đà Nẵng không? Trả lời cho: Có anh em nào đi sự kiện trưng bày VF5 Plus vào hôm nay 22/12 ở Đà Nẵng không?

  • Công Nguyễn Văn

    0 VF Points
    Thành viên
    22/12/2022 lúc 10:25

    Anh lại làm em nôn nao rồi đấy ạ. Ngày mai em đi xem, nếu ok là về em chốt cọc luôn.