Home Diễn đàn VF 5 VinFast VF 5 Plus tiền thương mại lần đầu lộ ảnh, có chi tiết khác concept Trả lời cho: VinFast VF 5 Plus tiền thương mại lần đầu lộ ảnh, có chi tiết khác concept

  • Đỗ Ngọc Duy

    0 VF Points
    Thành viên
    22/12/2022 lúc 20:38

    Có thể là đánh lạc hướng dư luận thôi bác ạ, ngành phim cũng áp dụng tương tự để tránh spoil