Home Diễn đàn Tâm sự Hội xe Vinfast Miền Đông nên đi du lịch tỉnh nào bằng xe điện VF8, VF9 Trả lời cho: Hội xe Vinfast Miền Đông nên đi du lịch tỉnh nào bằng xe điện VF8, VF9

  • Cao Đỗ

    0 VF Points
    Thành viên
    23/12/2022 lúc 08:48

    Ngày này với hệ thống cáp treo hiện đại cho nên là việc đi chùa thấy nhẹ nhàng mình thì vẫn thích được treo ở núi để cảm giác được là vợ du Sơn hoàng Thủy