Home Diễn đàn Tâm sự Hội xe Vinfast Miền Đông nên đi du lịch tỉnh nào bằng xe điện VF8, VF9 Trả lời cho: Hội xe Vinfast Miền Đông nên đi du lịch tỉnh nào bằng xe điện VF8, VF9

  • Dương Văn Huân

    0 VF Points
    Thành viên
    23/12/2022 lúc 21:23

    Thực tế là pin có thể sạc lại cần một thời gian dài để sạc đầy nên lượng thời gian có thể sử dụng để hoạt động bị hạn chế và chỉ được sử dụng trong một khoảng thời gian ngắn và việc mua pin mới thay thế là cực kỳ tốn kém.