Home Diễn đàn Tâm sự Hội xe Vinfast Miền Đông nên đi du lịch tỉnh nào bằng xe điện VF8, VF9 Trả lời cho: Hội xe Vinfast Miền Đông nên đi du lịch tỉnh nào bằng xe điện VF8, VF9

  • Nguyễn Toàn

    0 VF Points
    Thành viên
    23/12/2022 lúc 21:32

    Hệ quả là, xe điện khó được sử dụng rộng rãi và xuất hiện nhiều thách thức hơn nếu muốn giảm lượng khí thải.