Home Diễn đàn Tâm sự Hội xe Vinfast Miền Đông nên đi du lịch tỉnh nào bằng xe điện VF8, VF9 Trả lời cho: Hội xe Vinfast Miền Đông nên đi du lịch tỉnh nào bằng xe điện VF8, VF9

  • Nguyễn Đăng Hải

    75 VF Points
    Thành viên
    23/12/2022 lúc 21:35

    Các giải pháp thay thế pin lithium này có thể chính là chìa khóa để xây dựng chuỗi cung ứng nội địa cho xe điện và pin EV với chi phí cạnh tranh.