Home Diễn đàn Tâm sự Hội xe Vinfast Miền Đông nên đi du lịch tỉnh nào bằng xe điện VF8, VF9 Trả lời cho: Hội xe Vinfast Miền Đông nên đi du lịch tỉnh nào bằng xe điện VF8, VF9

  • Nguyễn Toàn

    0 VF Points
    Thành viên
    23/12/2022 lúc 22:05

    Tất cả đã và đang đặt ra một câu hỏi: nếu chấp nhận tiếp tục phụ thuộc vào pin lithium sử dụng vật liệu có nguồn gốc nước ngoài, liệu EV được sản xuất trong nước có thể đạt được mức chi phí tương đương các phương tiện thông thường khác không?