Home Diễn đàn Phong cách sống Đăng ký “Chương trình Đồng hành trao quà Tết Quý Mão 2023” Trả lời cho: Đăng ký “Chương trình Đồng hành trao quà Tết Quý Mão 2023”

  • Quốc Thái

    17 VF Points
    Thành viên
    24/12/2022 lúc 15:40

    Tuỳ tình hình thực tế của từng đoàn (số lượng thành viên đăng ký, số điểm đến trao quà), lộ trình và thời gian có thể được điều chỉnh để phù hợp.