Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Công nghệ thân thiện với môi trường: hệ thống tuần hoàn khí thải EGR Trả lời cho: Công nghệ thân thiện với môi trường: hệ thống tuần hoàn khí thải EGR

  • Hoàng Việt Quang

    0 VF Points
    Thành viên
    24/12/2022 lúc 18:05

    Chú viết có tâm quá, thế này tôi vẫn cứ gắn bó với dòng ô tô điện lâu dài thôi!