Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Công nghệ thân thiện với môi trường: hệ thống tuần hoàn khí thải EGR Trả lời cho: Công nghệ thân thiện với môi trường: hệ thống tuần hoàn khí thải EGR

  • Anh Đoàn Tuấn

    0 VF Points
    Thành viên
    24/12/2022 lúc 18:05

    Vâng bác ơi, công nghệ có phát triển mấy thì theo em thấy dòng xe điện vẫn là giải pháp tối ưu nhất bác ạ.