Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Công nghệ thân thiện với môi trường: hệ thống tuần hoàn khí thải EGR Trả lời cho: Công nghệ thân thiện với môi trường: hệ thống tuần hoàn khí thải EGR

  • Kiệt Hoàng Tuấn

    0 VF Points
    Thành viên
    24/12/2022 lúc 18:11

    Cứ bảo thợ nhớ vệ sinh van EGR cho anh là được, còn bao lâu vệ sinh 1 lần thì còn tuỳ vào địa hình, môi trường, … nữa.