Home Diễn đàn Tâm sự Hội xe Vinfast Miền Đông nên đi du lịch tỉnh nào bằng xe điện VF8, VF9 Trả lời cho: Hội xe Vinfast Miền Đông nên đi du lịch tỉnh nào bằng xe điện VF8, VF9

  • Nguyễn Đăng Hải

    75 VF Points
    Thành viên
    24/12/2022 lúc 20:43

    Làng hoa có 250 hộ trồng hoa, diện tích làng 20 hecta. Tới đây được chiêm ngưỡng đa dạng loại hoa,