Home Diễn đàn Tâm sự Hội xe Vinfast Miền Đông nên đi du lịch tỉnh nào bằng xe điện VF8, VF9 Trả lời cho: Hội xe Vinfast Miền Đông nên đi du lịch tỉnh nào bằng xe điện VF8, VF9

  • Trần Văn Phong

    0 VF Points
    Khách Danh dự
    26/12/2022 lúc 17:16

    Bên trong đền còn có một giếng tên là giếng Ngọc – là nơi táng tro cốt của Trần Hưng Đạo.