Home Diễn đàn Tâm sự Hội xe Vinfast Miền Đông nên đi du lịch tỉnh nào bằng xe điện VF8, VF9 Trả lời cho: Hội xe Vinfast Miền Đông nên đi du lịch tỉnh nào bằng xe điện VF8, VF9

  • Đình Linh Nguyễn

    2.125 VF Points
    Thành viên VVIP
    26/12/2022 lúc 17:30

    Đặc biệt trong động là các nhũ đá vôi hình thành tự nhiên tạo ra các hình dáng lạ mắt như trăn, rùa, gà, sư tử