Home Diễn đàn Trao Quà Tết Quý Mão 2023 Quỹ thiện tâm thành lập từ năm 2006 mà nay em mới thấy quảng bá rộng rãi nhỉ Trả lời cho: Quỹ thiện tâm thành lập từ năm 2006 mà nay em mới thấy quảng bá rộng rãi nhỉ

  • Huy Huy Trần

    0 VF Points
    Thành viên
    26/12/2022 lúc 18:01

    Qũy thiện tâm này đã bắt đầu từ 2006 rồi hả bác, đáng nể!