Home Diễn đàn Tâm sự Hội xe Vinfast Miền Đông nên đi du lịch tỉnh nào bằng xe điện VF8, VF9 Trả lời cho: Hội xe Vinfast Miền Đông nên đi du lịch tỉnh nào bằng xe điện VF8, VF9

  • Nguyễn Toàn

    0 VF Points
    Thành viên
    26/12/2022 lúc 22:13

    Tiếp theo, bạn chỉ cần vớt ốc ra và rửa ốc thêm vài lần nước sạch để loại bỏ hoàn toàn chất bẩn rồi để ráo nước là đã xử lý xong