Home Diễn đàn Tâm sự Hội xe Vinfast Miền Đông nên đi du lịch tỉnh nào bằng xe điện VF8, VF9 Trả lời cho: Hội xe Vinfast Miền Đông nên đi du lịch tỉnh nào bằng xe điện VF8, VF9

  • Nguyễn Văn Bảy

    75 VF Points
    Thành viên
    27/12/2022 lúc 09:47

    Mỗi người gấp 1 chân của mình, chân còn lại nhảy lò cò đi đá chân của người khác