Home Diễn đàn Tâm sự Hội xe Vinfast Miền Đông nên đi du lịch tỉnh nào bằng xe điện VF8, VF9 Trả lời cho: Hội xe Vinfast Miền Đông nên đi du lịch tỉnh nào bằng xe điện VF8, VF9

  • Nguyễn Toàn

    0 VF Points
    Thành viên
    27/12/2022 lúc 09:58

    Người đi trước bốc 10 viên sỏi lên thả xuống đất (số lượng viên sỏi có thể chọn tùy thích),