Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Lux A một chiếc xe quá chất lượng mà giá lại rẻ tại sao vẫn khó bán Trả lời cho: Lux A một chiếc xe quá chất lượng mà giá lại rẻ tại sao vẫn khó bán

  • Quân Trần văn

    0 VF Points
    Chủ xe
    29/12/2022 lúc 09:18

    Với lại do một số doanh nghiệp Việt Nam lúc đầu thì làm uy tín lúc sau thì làm ăn tào lao