Home Diễn đàn Giao thông – Lái xe Người lái xe bỏ tay ra khỏi vô lăng có bị vi phạm luật giao thông ? Trả lời cho: Người lái xe bỏ tay ra khỏi vô lăng có bị vi phạm luật giao thông ?

  • Ngọc Nguyễn Minh

    0 VF Points
    Chủ xe
    29/12/2022 lúc 14:13

    Khi xe đi thẳng em toàn bỏ hai tay thôi. Có mấy lần suýt xảy ra tai nạn nguy hiểm lắm