Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Theo bạn Vinfast nên xữ lý làm sao cho hợp tình hợp lý về việc đổi từ SA qua VF9? Trả lời cho: Theo bạn Vinfast nên xữ lý làm sao cho hợp tình hợp lý về việc đổi từ SA qua VF9?

  • Cao Đỗ

    0 VF Points
    Thành viên
    30/12/2022 lúc 07:26

    Bảo hẹn hò với cả chủ thích nhậu bữa mà khó thật chắc chắn là tết này nhậu bữa hóa ngoại giao hoành tráng nhỉ