Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Lux A một chiếc xe quá chất lượng mà giá lại rẻ tại sao vẫn khó bán Trả lời cho: Lux A một chiếc xe quá chất lượng mà giá lại rẻ tại sao vẫn khó bán

  • Cao Đỗ

    0 VF Points
    Thành viên
    30/12/2022 lúc 07:47

    Nói chung là nếu mà toàn đường xịn đi á thì cũng không có gì phải thảo luận chị buồn đấy là cái đường của Việt Nam mình nó đi cái gì dì 10 cây 20 cây cho nên là ngồi xe lắc thì cũng hơi xót xanh