Home Diễn đàn Đánh giá xe Khả năng ứng dụng thực tế của ADAS trên đường đô thị Việt Nam Trả lời cho: Khả năng ứng dụng thực tế của ADAS trên đường đô thị Việt Nam

 • Mạnh Cường Nguyễn

  50 VF Points
  Thành viên
  30/12/2022 lúc 17:44

  Hệ thống cảnh báo luồng giao thông khi mở cửa

  Hệ thống cảnh báo điểm mù

  Hệ thống cảm biến, camera hỗ trợ đỗ xe