Home Diễn đàn Đánh giá xe Các vấn đề trên VF8 mà phần mềm hiện tại chưa khắc phục được? Trả lời cho: Các vấn đề trên VF8 mà phần mềm hiện tại chưa khắc phục được?

  • Huy Lê

    125 VF Points
    Thành viên
    01/01/2023 lúc 14:00

    Phần ra lệnh tắt quạt gió mình thấy xe báo tắt mà thực tế không tắt. Ra lệnh kiểm tra lại quạt gió thì lại báo vẫn đang chạy.