Home Diễn đàn Tin tức VF5 tại TP Hồ Chí Minh Trả lời cho: VF5 tại TP Hồ Chí Minh

  • Bá Mạnh Nguyễn

    0 VF Points
    Thành viên
    02/01/2023 lúc 05:02

    Chính sách bán hàng của vin chán quá khiến cho khách hàng tiên phong như tui cảm thấy bị xúc phạm. Ng mua tiên phong ko đc ưu đãi bằng ng mua sau. Càng mua sau vcher càng nhiều càng có nhiều ưu đãi hơn. Đáng nhẽ những ưu đãi ng mua sau phải tặng hết cho ng mua trc chứ để tạo cảm giác đc ưu tiên. Đằng này bán kiểu như bán thịt lơn ng tết ấy càng sau càng rẻ. Vẫn ủng hộ vin làm kinh tế nhưng chính sách tnay còn quá non cho 1 thương hiệu mang tầm quốc tếChính sách bán hàng của vin chán quá khiến cho khách hàng tiên phong như tui cảm thấy bị xúc phạm. Ng mua tiên phong ko đc ưu đãi bằng ng mua sau. Càng mua sau vcher càng nhiều càng có nhiều ưu đãi hơn. Đáng nhẽ những ưu đãi ng mua sau phải tặng hết cho ng mua trc chứ để tạo cảm giác đc ưu tiên. Đằng này bán kiểu như bán thịt lơn ng tết ấy càng sau càng rẻ. Vẫn ủng hộ vin làm kinh tế nhưng chính sách tnay còn quá non cho 1 thương hiệu mang tầm quốc tế