Home Diễn đàn VF 5 Hệ thống giám sát hành trình cơ bản của VF 5 Plus là như thế nào? Trả lời cho: Hệ thống giám sát hành trình cơ bản của VF 5 Plus là như thế nào?

  • Hạ Phạm Nhật

    0 VF Points
    Thành viên
    03/01/2023 lúc 18:09

    Đúng rồi bác ạ, giờ mấy anh em đi VF 8 cứ yên tâm đi, bật thêm tính năng kết hợp với Lim nữa thì khỏi lo cả tốc độ luôn