Home Diễn đàn VF 5 VF5 Plus – mảnh ghép còn thiếu trong hệ sinh thái xe điện của VF Trả lời cho: VF5 Plus – mảnh ghép còn thiếu trong hệ sinh thái xe điện của VF

  • Mạnh Cường Nguyễn

    125 VF Points
    Thành viên
    08/01/2023 lúc 19:22

    2023 thì không có ra mắt mẫu xe mới, chủ yếu sẽ tập trung sx và ra mắt Vf5, vf6, vf7 cùng với 2 mẫu trước đó là vf8, vf9. Năm 2024 dự kiến sẽ có mẫu sedan chạy điện.