Home Diễn đàn Trao Quà Tết Quý Mão 2023 Team N1- Hồ Chí Minh – Bình Dương – Bình Phước – Đăk Nông hoàn thành nhiệm vụ Trả lời cho: Team N1- Hồ Chí Minh – Bình Dương – Bình Phước – Đăk Nông hoàn thành nhiệm vụ

  • Dương Văn Huân

    50 VF Points
    Thành viên
    09/01/2023 lúc 15:42

    Trên Tây Nguyên phát tại UB xã và đi xe máy xuống nhà đồng bào phát trực tiếp em à