Home Diễn đàn Tâm sự Có nên cho phép áp dụng voucher vinhomes vào cọc tiên phong vf8, vf9 luôn không? Trả lời cho: Có nên cho phép áp dụng voucher vinhomes vào cọc tiên phong vf8, vf9 luôn không?

  • Huy Lê

    0 VF Points
    Chủ xe
    14/01/2023 lúc 15:18

    Mình rơi vào tình huống rất nghiệt ngã, Tư vấn bán hàng thì thúc là xuống tiền ngay ngày 14/12/2022 thì mới có xe trước Tết, mình đã cẩn thận gọi lên call centre của Vinfast để xác nhận thì xác nhận là cần thanh toán từ 14 đến 17 tháng 12 mới nhận được xe trước Tết, mình đành rút khoản tiền đang gửi trước hạn để thanh toán. Không ngờ ngày 25/12 nhận xe thì tối 24/12 ra thông báo áp thêm Voucher. Đau lòng không thể tả được.