Home Diễn đàn Đánh giá xe VF5 và Fadil chọn sao nhỉ các bác? Trả lời cho: VF5 và Fadil chọn sao nhỉ các bác?

  • Thắng Phạm

    75 VF Points
    Thành viên
    17/01/2023 lúc 13:00

    Mình cũng tìm hiểu VF5 nhưng quan điểm cá nhân thì… so sánh với các con cùng phân khúc ở xe xăng VF5 thua hơi nhiều, cho nên nếu bạn thích trải nghiệm xe điện thì VF5, còn vẫn theo Xăng thì còn rất nhiều lựa chọn ngon hơn VF5, còn nếu gia đình nhỏ 4 người thì cứ Fadil quất thôi, tiết kiệm ngon bổ rẻ.