Home Diễn đàn Tin tức Liệu rằng VF5 có được mở sử dụng voucher sống xanh định danh như VF34 và VF8 trước đó không nhỉ ??? Trả lời cho: Liệu rằng VF5 có được mở sử dụng voucher sống xanh định danh như VF34 và VF8 trước đó không nhỉ ???

  • PHAN ANH PHAM

    3.429 VF Points
    Thành viên
    17/01/2023 lúc 19:13

    áp sống xanh cho VF5 thì mình đoán 90% ae sẽ mua pin luôn