Home Diễn đàn Tâm sự Trưa mai sẽ reset toàn bộ điểm vf point Trả lời cho: Trưa mai sẽ reset toàn bộ điểm vf point

  • Dương Nguyễn

    0 VF Points
    Khách Danh dự
    17/01/2023 lúc 20:41

    Thế mới bảo!!!mấy ô nhiều tiền mua đến cái xe thứ 2 thì làm gì có hứng mà tương tác nhiều để kiếm điểm đâu.mà bác làm kiểu j để kiếm đc lắm điểm thế khi mà thấy tháng 9 cũng mới tham gia vậy!!!