Home Diễn đàn Tâm sự Trưa mai sẽ reset toàn bộ điểm vf point Trả lời cho: Trưa mai sẽ reset toàn bộ điểm vf point

  • Dương Nguyễn

    20 VF Points
    Danh dự
    17/01/2023 lúc 20:52

    Giờ bác cũng chăm post bài kiểm điểm đi!!!sau e với bác liên kết!e chuyển nhượng cọc cho bác,bác mua xe đc dùng điểm vp,xong bác lại bán xe đó cho em,e mất thêm khoản phí 2% đăng kí mới.chổ tiền quy từ điểm đó ta sẽ thoã thuận!!!