Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Hướng dẫn cập nhật vietmap trên Lux A vs Lux SA Trả lời cho: Hướng dẫn cập nhật vietmap trên Lux A vs Lux SA

  • Thanh Hải Đặng

    0 VF Points
    Thành viên
    13/02/2023 lúc 14:42

    không có Android Box thì làm gì có chuyện cài được Vietmap Bác. Vietmap chỉ có bàn cho Hệ điều hành andorid thôi. xe nào dùng android thì mới có nhá. xe vinfast President Bác thấy là họ dùng android box cắm qua cổng data rồi.