Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Chính sách mua pin vf5 plus Trả lời cho: Chính sách mua pin vf5 plus

  • Hường Bùi Thị Thu

    25 VF Points
    Thành viên
    14/02/2023 lúc 09:55

    Em nghĩ làm gì có chuyển đổi vậy, đổi vậy thì mặc định ai cũng được đổi pin à. Có chăng thì chỉ may ra được đổi trong thơi gian 7 năm bảo hành. Về cơ bản vẫn chờ tin chính thức đi các bác ơi.