Home Diễn đàn Đánh giá xe VF8 và những điều cần xử lý GẤP Trả lời cho: VF8 và những điều cần xử lý GẤP

  • Huân Đặng

    0 VF Points
    Thành viên
    14/02/2023 lúc 10:30

    Mấy đồ công nghệ cao như EV thì việc phát sinh lỗi là điều khó tránh. Tesla bên Mỹ kia cũng phát sinh đầy lỗi, cũng sửa, cập nhật, rồi lại cho ra. Quan trọng là các hãng sản xuất biết lắng nghe, ghi nhận và cải thiện sản phẩm. Tôi thấy Vinfast đang rất tích cực làm điều này