Home Diễn đàn VF e34 Vf E34 em để chế độ ECO ở mức 100% pin thì xe không có phanh tái sinh ? Trả lời cho: Vf E34 em để chế độ ECO ở mức 100% pin thì xe không có phanh tái sinh ?

  • Phong sơn Phan

    0 VF Points
    Khách Danh dự
    21/02/2023 lúc 10:43

    100% thì tái sinh vào đâu cụ? về 98 mới có chổ cho nó nạp lại vào pin chứ, vì thế nên giới hạn sạc ở 98% nếu đã quen chạy tiết kiệm, chứ sạc 100% thì nó chạy qua sport á :))