Home Diễn đàn VF e34 Chế độ lái mặc định của VF e34 Trả lời cho: Chế độ lái mặc định của VF e34

  • Thuat Lai Kim

    0 VF Points
    Thành viên
    21/02/2023 lúc 11:49

    Mình chạy VF8 đi ECO chẳng bao giờ phải xài thắng. Dìu ga theo tốc độ mình muốn. Trường hợp có sự cố thì mới phải chuyển qua chân thắng. Còn những tình huống lưu thông bình thường thì chạy rất êm. Mới thì cũng hơi giật. Sau quen thấy sướng vãi ra