Home Diễn đàn Đánh giá xe [Cần tư vấn] SO SÁNH VF 5 Plus với Sonet, Raize và nên mua xe nào Trả lời cho: [Cần tư vấn] SO SÁNH VF 5 Plus với Sonet, Raize và nên mua xe nào

  • Hường Bùi Thị Thu

    25 VF Points
    Thành viên
    21/02/2023 lúc 23:54

    1 đống xe xăng t2 đang giảm giá bác à =))) vẫn thấp thỏm chờ xe điện mà chưa thấy có thêm tin gì xem có xe đi thử, chạm sờ thực tế phát xem sao bác ạ